W Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie PDF Drukuj Email
czwartek, 29 listopada 2012 19:15

 

Dnia 23 listopada br. uczniowie klas III wojskowych odwiedzili Koszalińskie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta, którego komendantem jest płk dypl. Dariusz Sienkiewicz.

Jednostka ta  funkcjonuje od 1.07.2004 r. i jest kontynuatorem tradycji oraz dorobku kilku szkół i ośrodków zajmujących się szeroko rozumianym kształceniem specjalistów OPL i WRT, w tym związanej z Koszalinem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, której tradycje nawiązują do powstania szkolnictwa wojskowego w Koszalinie w 1948 roku, a głównym zadaniem CSSP jest prowadzenie przygotowania zawodowego i doskonalenie specjalistów wojsk obrony przeciwlotniczej, wojsk radiotechnicznych oraz rozpoznania i walki elektronicznej, zgodnie z potrzebami jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP.

Po przybyciu na miejsce zostaliśmy zaproszeni do Sali Tradycji, gdzie dowiedzieliśmy się, jak powstawała i przekształcała się placówka.

 

Następnie przeszliśmy do budynków, w których kształcą się adepci. Pan chor. sztab. Wiesław Przybysz opowiedział nam o cyklu taktyki oraz zapoznał  z funkcjonowaniem samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego  "OSA-AK". Kolejne zajęcia dotyczyły radiolokacji, a ostatnie sprzętu obrony przeciwlotniczej, na których pokazano nam przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM.

Wszyscy byli bardzo zainteresowani pokazami oraz przejawiali dużą chęć poznania prezentowanego sprzętu.

Tekst: Monika Krowińska - uczennica klasy III LOAW

Zdjęcia: Anna Jaworska