Konkurs Wiedzy o Białym Borze PDF Drukuj Email
sobota, 26 marca 2011 00:00

W międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Białym Borze uczestniczyli uczniowie trzech szkół z terenu Białego Boru:

  • Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,
  • Zespół Szkół nr 2 im. Tarasa Szewczenki,
  • Zespół Szkół im. Oskara Langego.

I etap konkursu przeprowadzono w lutym 2011 r. Był to test jednakowy dla wszystkich uczniów, a przeprowadzili go opiekunowie uczniów oddzielnie w każdej szkole. W teście uczestniczyło około 200 uczniów. Wyłonił on drużyny 3-osobowe, które otrzymały materiały edukacyjne do drugiego etapu.

II etap konkursu o Białym Borze odbył się 11 marca 2011 br. Był to etap ustny przeprowadzony w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. O. Langego. Drużyny dopingowała młodzież Zespołu Szkół im. O. Langego. Każda z drużyn udzielała odpowiedzi, a także rozwiązywała krzyżówkę. Drużyny przygotowane były bardzo dobrze, młodzież na prawie wszystkie pytania potrafiła udzielić prawidłowej odpowiedzi. Po sześciu rundach wyrównanych zmagań wyłoniono zwycięzcę. Miejsca drużyn przedstawiają się następująco:

  • I m-ce –Zespół Szkół im. O. Langego ( A. Jaruga, K. Kupiec ,J. Sadowski);
  • II m-ce – Zespół Szkół nr 2 im. T. Szewczenki ( K. Drzewiecka, M. Górniak, D. Kuriatnyk )
  • III m-ce – Gimnazjum nr 1 ( O. Andrasz, M. Grochowicz, A. Staś).

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pięknie wydanymi książkami.

Nagrody i materiały edukacyjne ufundowane zostały przez Gminę Biały Bór w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Od czterech lat konkurs realizowany jest w ramach działań Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Oskar” przy ZS im. Oskara Langego w Białym Borze. Szkoły otrzymały również pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania dla opiekunów młodzieży. Był to już IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Białym Borze propagujący jego historię, a także wiedzę o regionie i Polsce. Konkurs przeprowadzono wobec komisji w składzie: Teresa Kulczyńska – inspektor ds. oświaty przy Urzędzie Miejskim w Białym Borze, Dorota Rogowska i Marzena Gemba – bibliotekarki Miejskiej Biblioteki Publicznej, opiekunów drużyn: Marii Krużyńskiej – bibliotekarza i nauczycielki historii, Elwiry Kawy–Symko – bibliotekarki, Justyny Maciupy – nauczycielki historii oraz Barbary Kamińskiej – organizatorki konkursu. Organizatorzy konkursu dziękują Gminie Biały Bór za pomoc finansową oraz wszystkim ww. osobom za zaangażowanie w realizacji konkursu.

Autor tekstu: Barbara Kamińska